Öppettider

Endast tidsbokning

 

Kontakt:

E-post: info@jfmotor.se

Telefon: 070-3290799

Obromsade släp

Hur tungt släp du får dra med din bil?

Är din bil äldre än 1996 års modell får du dra en obromsad släpvagn med en totalvikt upp till 750 kg.

Har du en bil som är tillverkad 1996 eller senare så har den troligen ett EEG godkännande. Det kontrollerar du genom att läsa bilens registreringsbevis under allmän information. På sidan 1 finns en rubrik Typ el EEGintyg utfärdat/datum första reg. besiktning. (Därunder står ett datum).

På sidan 2 vid T51B kan du sen läsa:

Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn x kg. (I detta fall avses vagnens bruttovikt dvs. tjänstevikt (egenvikt) + verklig last). Står det 500 kg så får du dra en släpvagn med tjänstevikt + last på högst 500 kg..

 

Hur fort du får köra?

Sveriges regering ändrade hastighetsregler för obromsade släpvagnar från den 1 juni 1999. Svensk författningssamling SFS 1999:238

Obromsad släpvagn som har en totalvikt som inte överstiger dragfordonets halva tjänstevikt och som inte överstiger 750 kg får framföras i 80 km/tim.

Obromsad släpvagn med en totalvikt över bilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg, får framföras i 40 km/tim.

Obromsade släpvagnar enl. ovanstående får ej förväxlas med båtupptagningsvagnar utan broms och stum axel. Båtupptagningsvagnarna är efterfordon och får framföras i en hastighet av max. 30 km/tim med LGF-skylt.

 

 

Bromsade släp (80km/h)

B-Behörighet tillräcklig i två fall

1. För alla släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg.

2. För släpvagnar med en totalvikt på över 750 kg på två villkor:

a) Släpets totalvikt får inte vara högre än dragbilens tjänstevikt.

b) Dragbilens och släpets sammanlagda totalvikt får inte var högre än 3 500 kg

 

BE-Behörighet krävs i två fall

1. För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg, om släpets totalvikt är högre än bilens tjänstevikt.

 

2. Om dragbilens och släpets sammanlagda totalvikt är högre än 3 500 kg. I detta fall krävs alltså BE-behörighet även om släpets totalvikt är lägre än bilens tjänstevikt.

 

 

OBS!

 

BE-Behörighet gäller även om släpet för tillfället inte uppnår sin totalvikt. Det är alltid släpets totalvikt enligt registreringsbeviset eller besiktningsinstrumentet som avgör vilket slag av körkort som krävs.

 

 

VINTERDÄCK!

 

Allmänna bestämmelser om fordon

 

Personbil, lätt lastbil och buss där totalvikten inte överstiger 3500 kg samt släpfordon som drages skall enligt lag under perioden 1 december till den

31 mars vara försedda med vinterdäck då vinterväglag råder.

 

Hur får vinterdäck användas?

 

Om dragbilen har dubbade vinterdäck skall också släpvagnen vara utrustad med dubbade vinterdäck. Om dragbilen är utrustad med sommardäck, friktionsdäck eller odubbade vinterdäck är det tillåtet att släpvagnen har dubbade däck.

Uppsättningen av vinterdäck skall vara enhetligt på respektive fordon.

 

När får vinterdäck användas?

 

Vinterdäck får användas under perioden 1 oktober till den 30 april. Undantag från regeln för vinterdäck gäller då fordonet eller släpvagnen transporteras kortaste eller lämpligaste väg till verkstad för reparation eller till Svensk bilprovning för besiktning.

 

SKATT OCH FÖRSÄKRING

 

0-750 kg - SKATTEFRI

751-2000 kg - 360 kronor

2001-2100 kg - 380 kronor

 

 

Släpvagnar är inte försäkringspliktiga, utan täcks av bilens trafikförsäkring!

Ur stöldhänseende rekomenderar vi ändå att du skaffar en försäkring för ditt släp!

 

S T O R S Ä L J A R E N !

OBROMSADE EU-SLÄPET

SM-2550/2565

9800.-

Mer info!

Copyright ® JF Motor 2014